Δελτίο Αξιολόγησης

Δελτίο Αξιολόγησης

Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για εμάς. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά να μας δώσετε το feedback σας.
Όνομα
Field is required!
Field is required!
Επώνυμο
Field is required!
Field is required!
Διεύθυνση
Field is required!
Field is required!
Προορισμός
Field is required!
Field is required!
Ημερομηνία
Field is required!
Field is required!
Τύπος Εργασίας
Field is required!
Field is required!

Παρατηρήσεις πελάτη

Παρακαλώ αξιολογήστε τις υπηρεσίες που σας παρέχονται, όσον αφορά:

Παρακαλώ αξιολογήστε τις υπηρεσίες που σας παρέχονται, όσον αφορά:

1. Την αμεσότητα απάντησης στις τηλεφωνικές σας κλήσεις
Field is required!
Field is required!
2. Συμπεριφορά και φιλική διάθεση
Field is required!
Field is required!
3. Θεωρείτε επαρκή την ενημέρωσή σας σ’ όλες τις φάσεις των εργασιών;
Field is required!
Field is required!

Παρακαλώ αξιολογήστε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το συνεργείο μας:

4. Χρονική συνέπεια
Field is required!
Field is required!
5. Προσοχή για τα πράγματά σας
Field is required!
Field is required!
6. Οργάνωση και επαγγελματισμός
Field is required!
Field is required!
7. Βαθμός επικοινωνίας του επικεφαλής
Field is required!
Field is required!
8. Εμφάνιση / καθαριότητα / συμπεριφορά του προσωπικού
Field is required!
Field is required!

Please give us your final evaluation:

Please give us your final evaluation:
Θα χρησιμοποιούσατε πάλι τις υπηρεσίες μας;
Field is required!
Field is required!
Θα μας συστήνατε σε γνωστούς σας;
Field is required!
Field is required!
Συσκευαστές
Field is required!
Field is required!
Σχόλια πελάτη - Επισημάνσεις
Field is required!
Field is required!
ESPA Banner