Οι πιστοποιήσεις μας

Οι Πιστοποιήσεις μας

Εργαζόμαστε σύμφωνα με διεθνή πρότυπα λειτουργίας

Kυρίαρχη αξία μας είναι η διασφάλιση της ποιότητας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και λειτουργιών μας. Ποιότητα που πιστοποιείται σύμφωνα με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΙSΟ 9001:2015.

Η εταιρεία μας συμμετέχει ενεργά στις κορυφαίες ενώσεις του κλάδου μεταφορών, στην Ελλάδα, στο Βέλγιο και σε όλο τον κόσμο και λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους οικονομικούς και λειτουργικούς κώδικες συμπεριφοράς τους.

  • ΣΥΝΔΔΕL – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς
    & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (SYNDDEL)
  • FEDEMAC- Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εθνικών Ενώσεων Μεταφορών-Μετακομίσεων
  • IAM – Διεθνής Ομοσπονδία Μεταφορέων
quality-198x300 copy

Αφοσίωση στην Ποιότητα

Σταθερή μας αρχή: η Ποιότητα!

Κάθε μας ενέργεια έχει μία και μόνη σταθερά: την προσήλωση στην ποιότητα.

Ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της εταιρείας μας, που σε συνδυασμό με τους ανθρώπους μας αποτελεί το πιο πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο, είναι η ποιότητα.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι επιλεγμένο με αυστηρά κριτήρια, για να μπορεί να ανταποκρίνεται με απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια στις δικές σας ανάγκες.

Τα υλικά συσκευασίας νέας τεχνολογίας, που χρησιμοποιούμε είναι επιλεγμένα με γνώμονα την απόλυτη ποιότητα στην κατασκευή για την ασφάλεια των προσωπικών σας αντικειμένων.

Χρησιμοποιούμε στις μεταφορές μας πάντα το προσωπικό μας, που είναι εκπαιδευμένο στις διαδικασίες ποιότητας που εφαρμόζουμε και επιμορφώνεται συνεχώς στα νέα πρότυπα ποιότητας σε διεθνή σεμινάρια. Για να είστε σίγουροι ότι απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.

ESPA Banner